7.48. Offset (Posun)

Príkazom Offset (Posun) posuniete obsah aktívnej vrstvy. Všetko presahujúce hranice vrstvy sa oreže. Príkazom otvoríte dialógové okno v ktorom môžete nastaviť posun vrstvy. Nastaviť môžete aj spôsob akým vyplniť prázdne miesto po posune vrstvy.

7.48.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Offset (Posun),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+Ctrl+O.

7.48.2. Použitie príkazu Offset (Posun)

Obrázok 16.114. Dialóg Offset (Posun)

Dialóg Offset (Posun)

Offset (Posun)
X ; Y

Pomocou týchto dvoch hodnôt určujete ako ďaleko sa obsah vrstvy posunie po vodorovnej osi (X) a zvislej osi (Y). Do textových polí môžete zadať hodnoty posunu. Pozitívne hodnoty vrstvu posúvajú doprava a dole. Prednastavené jednotky sú pixely. Zvoliť však môžete aj iné. Slúži na to rozbaľovací zoznam. Niekedy sú užitočné aj hodnty zadávané v %.

Offset by x/2, y/2 (Posun o x/2, y/2)

Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť posun X a Y automaticky tak, že obsah sa posunie presne o polovicu šírky a výšky obrázku.

Edge Behavior (Chovanie okrajov)

Na výber máte tri možnosti, ako nastaviť správanie sa prázdnych miest po posune vrstvy:

  • Wrap around (Pokračovať od druhého konca): Prázdne miesto na jednej strane sa vyplní obsahom vrstvy, ktorá sa pri posunie dostane za hranicu vrstvy. Takto sa nestratia žiadne obrazové informácie.

  • Fill with background color (Vyplniť farbou pozadia): Prázdne miesto sa vyplní farbou pozadia, ktorá je zobrazená vo farebnej oblasti v Panely s nástrojmi.

  • Make transparent (Urobiť priehľadné): Prázdne miesto ostane priehľadné. Ak vrstva neobsahuje alfa kanál, tento príkaz bude šedý, t. j. neaktívny.

7.48.3. Príklad

Obrázok 16.115. Použitie príkazov Offset (Posun) a Edge Behaviors (Chovanie okrajov)

Použitie príkazov Offset (Posun) a Edge Behaviors (Chovanie okrajov)

Pôvodný obrázok

Použitie príkazov Offset (Posun) a Edge Behaviors (Chovanie okrajov)

Y = -40, wrap (pokračovať od druhého konca)

Použitie príkazov Offset (Posun) a Edge Behaviors (Chovanie okrajov)

Y = -40, bg color (vyplnenie farbou pozadia)

Použitie príkazov Offset (Posun) a Edge Behaviors (Chovanie okrajov)

X = 40, transparent (priehľadné)