7.47. Arbitrary Rotation (Voľné otočenie)

Príkazom Arbitrary Rotation (Voľné otočenie) vrstvu otočíte o presne určený uhol. Predstavuje alternatívu k nástroju Rotate (Otočenie). Viac informácií o používaní tohto nástroja nájdete v príslušnej časti.

7.47.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Arbitrary Rotation (Voľné otočenie),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+R.

7.47.2. Príklad

Obrázok 16.113. Použitie príkazu Rotate Arbitrary (Voľné otočenie)

Použitie príkazu Rotate Arbitrary (Voľné otočenie)

Pred použitím príkazu

Použitie príkazu Rotate Arbitrary (Voľné otočenie)

Vrstva po otočení o 30° v smere hodinových ručičiek.