7.46. Rotate 180° (Otočiť o 180°)

Príkazom Rotate 180° (Otočiť o 180°) aktívnu vrstvu otočite o 180° okolo stredu vrstvy. Obrazové dáta ostanú nezmenené. Tvar vrstvy sa nezmení. Keďže vrstva má obdĺžnikový tvar, otočenie o 180° nespôsobí posun vrstiev za hranice obrázka.

7.46.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Rotate 180° (Otočiť o 180°).

7.46.2. Príklad

Obrázok 16.112. Použitie príkazu Rotate 180° (Otočiť o 180°)

Použitie príkazu Rotate 180° (Otočiť o 180°)

Pred použitím príkazu

Použitie príkazu Rotate 180° (Otočiť o 180°)

Vrstva po otočení. Obrázok je otočený hore nohami.