13.16. Circuit (Obvod)

13.16.1. Prehľad

Obrázok 17.321. Príklad na filter Circuit (Obvod)

Príklad na filter Circuit (Obvod)

Aplikovaný filter Circuit (Obvod)


Príkaz Circuit (Obvod) je skript, ktorým vyplníte zvolenú oblasť (alebo alfa) so vzorkou pripomínajúcou staré plošné spoje. Vyzerá lepšie, ak použijete vhodný gradujúci prechod.

Tip Tip

Zdá sa, že efekt najlepšie vynikne na zvláštne tvarovaných výberoch. Je to spôsobené niektorými obmedzeniami v kóde pre bludisko.

Ak je obrázok v režime indexovaných farieb, tento príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

[Note] Poznámka

Tento filter vytvára šedý obrázok v režime RGB.

Výsledný obrázok nezávisí od pôvodného.

13.16.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Circuit (Obvod)....

13.16.3. Voľby

Obrázok 17.322. Voľby filtra Circuit (Obvod)

Voľby filtra Circuit (Obvod)

Oilify mask size (Veľkosť masky olejomaľby)

Za pomoci tejto voľby môžete nastaviť hodnotu filtra Oilify (Olejomaľba) v pixloch (rozsah od 3 do 50 pixlov). Vyššími hodnotami získate rozmazanejšie línie. Prednastavená hodnota je 17.

Circuit seed (Hniezdo okruhu)

Hodnoty hniezda môžete zadať v rozmedzí od 1 do 3000000. Štandardná, prednastavená hodnota je 3.

No background (only for separate layer) (Bez pozadia (iba pre oddelenú vrstvu)).

Ak je táto voľba aktivovaná, tmavé pixly obvodu budú priesvitné. Cez ne bude možné vidieť nižšie položený obrázok. Táto voľba je štandardne vypnutá. Voľba Separate layer (Oddelená vrstva) musí byť aktivovaná.

Keep selection (Uchovať výber)

Ak v čase volania skriptu existuje aktívny výber, tento výber môžete uchovať spolu s pochodujúcimi mravcami. V štandardnom nastavení je táto voľba aktivovaná.

Separate layer (Oddelená vrstva)

Ak táto voľba nie je aktivovaná, generovaná textúra bude položená na aktívnu vrstvu. Ak táto voľba je aktivovaná (východzie), skript pridá novú vrstvu a textúru nakreslí na ňu.

13.16.4. Tvorba efektu Circuit (Obvod)

Efekt Circuit (Obvod) vytvoríte nasledujúcim postupom:

  1. Po prvé, nakreslite bludisko so šírkou ciest 5 pixlov a stenou s algoritmom Depth First (Prvá hĺbka). Vzor bludiska nastavíte pomocou voľby Circuit seed (Hniezdo okruhu).

  2. Z bludiska vytvorte Olejomaľbu použitím voľby Oilify mask size (Veľkosť masky olejomaľby).

  3. Potom aplikujte filter Detekcia hrán, algoritmus Sobel, voľby Smear (Škvrna) a Amount (Miera) nastavte na 2,0. Získate olejomaľbu bludiska. Takto sa vysoký kontrast v krivkách zhustí a vytvorí dojem mapy obvodu.

  4. Nakoniec na mapu so šedými tieňmi v režime RGB aplikujte filter Desaturate (Odfarbiť).