13. Rendering Filters (Filtre generovania)

13.1. Úvod

Väčšina filtrov GIMPu určitým špecifickým spôsobom upravuje obsah vrstvy. Filtre Generovania sú iné. Vytvárajú vzory, ktoré vo väčšine prípadov zmažú celý predchádzajúci obsah vrstvy. Niektoré filtre vytvárajú náhodné alebo zašumené vzorky, niektoré vytvárajú pravidelné vzorky a jeden (Gfig) má všeobecné použitie (aj keď svojim spôsobom obmedzené). Funguje ako nástroj vektorovej grafiky.