7.3. Edge (Hrany)

7.3.1. Prehľad

Obrázok 17.140. Príklad na filter Edge (Hrany)

Príklad na filter Edge (Hrany)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Edge (Hrany)

Po aplikácii filtra (voľba Sobel)


Obrázok 17.141. Príklad na filter Edge (Hrany)

Príklad na filter Edge (Hrany)

Po aplikácii filtra (voľba Prewitt compass)

Príklad na filter Edge (Hrany)

Po aplikácii filtra (voľba Gradient - Prechod)


Obrázok 17.142. Príklad na filter Edge (Hrany)

Príklad na filter Edge (Hrany)

Po aplikácii filtra (voľba Roberts)

Príklad na filter Edge (Hrany)

Po aplikácii filtra (voľba Differential - Diferenciálny)


Obrázok 17.143. Príklad na filter Edge (Hrany)

Príklad na filter Edge (Hrany)

Po aplikácii filtra (voľba Laplace)


7.3.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Edge-Detect (Detekcia hrán)Edge (Hrany)....

7.3.3. Voľby

Obrázok 17.144. Voľby filtra Edge (Hrany)

Voľby filtra Edge (Hrany)

Algorithm (Algoritmus)

Dialógové okno ponúka na výber niekoľko metód detekcie:

Sobel

Táto metóda tu nemá voľby a nie je tak zaujímavá ako samostatný Sobel.

Prewitt compass (kompas)

Výsledky tejto voľby sa nelíšia od voľby Sobel.

Gradient (Prechod)

Hrany sú tenšie, menej kontrastné a viac rozmazané ako Sobel.

Roberts

Ani tu nie je viditeľný rozdiel v porovnaní s voľbou Sobel.

Differential (Diferenciálny)

Hrany sú menej svetlé.

Laplace (Laplaceov)

Ani táto voľba nie je tak zaujímavá ako samostatný Laplaceov.

Amount (Miera)

Výsledkom nízkych hodnôt je čierny, vysoko kontrastný obrázok s hrubými hranami. Výsledkom vysokých hodnôt sú hrubé hrany s nízkym kontrastom a množstvom farieb v tmavých oblastiach.

Wrap (Zalomiť), Smear (Škvrna), Black (Čierna)

Miesto, kde detektor hrán po kalkulácii určí hraničné pixly. Táto voľba bude mať efekt iba na hraniciach vo výsledku (ak nejaký bude). Smear (Škvrna) je prednastavená a najlepšia voľba.