13.13. Maze (Bludisko)

13.13.1. Prehľad

Obrázok 17.313. Príklad bludiska

Príklad bludiska

Aplikovaný filter Maze (Bludisko)


Týmto filtrom vytvoríte náhodné čierne a biele vzorky bludiska. Výsledok úplne prekryje predchádzajúci obsah aktívnej vrstvy. Typický príklad nájdete nižšie. Dokážete nájsť cestu zo stredu na okraj?

13.13.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Maze (Bludisko).

13.13.3. Voľby

Obrázok 17.314. Voľby filtra Maze (Bludisko)

Voľby filtra Maze (Bludisko)

Maze Size (Veľkosť bludiska)

Width (Šírka), Height (Výška)

Touto voľbou nastavíte množstvo ciest, ktoré bude mať bludisko. Čím nižšie hodnoty šírky a výšky nastavíte, tým viac ciest v bludisku vytvoríte. Rovnaká situácia nastane, ak zvýšite počet kusov v poliach Pieces (Kusy) pre voľby Výška (Height) a Šírka (Height). Ak hodnoty šírky a výšky nebudú rovnaké, výsledok nebude vyzerať celkom ako bludisko.

Algorithm (Algoritmus)

Seed (Hniezdo)

Pomocou generátora náhodných čísel môžete hniezdo nastaviť alebo nechať, nech to za vás urobí program. Ak v budúcnosti nebude chcieť vytvoriť presne rovnaký vzor, môžete generovanie nechať na program.

Depth first (Prvá hĺbka), Prim's algorithm (Primov algoritmus)

Na výber máte tieto dva algoritmy tvorby bludiska. Aký je rozdiel medzi nimi vie vysvetliť len počítačový odborník.

Tileable (Dlaždicoviteľné)

Označením tohto políčka vytvoríte zo vzoru dlaždicu, ktorú môžete použiť pri tvorbe pozadia.