13.14. Qbist

13.14.1. Prehľad

Obrázok 17.315. Príklad na filter Qbist

Príklad na filter Qbist
Príklad na filter Qbist
Príklad na filter Qbist

Filter Qbist vytvára náhodné textúry obsahujúce geometrické tvary a farebné prechody.

13.14.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Qbist

13.14.3. Voľby

Obrázok 17.316. Voľby filtra Qbist

Voľby filtra Qbist

Filter Qbist vytvára náhodné textúry. Počiatočná textúra sa nachádza v strednom štvorci. Jej obmenené verzie sa nachádzajú okolo. Ak sa vám páči niektorá z obmenených verzií, kliknutím na ňu ju aktivujete. Zvolená textúra sa presunie do stredu a okolo nej sa zobrazia nové varianty tejto textúry. Ak ste našli textúru, ktorá najviac vyhovuje vašim požiadavkám, kliknite najprv na textúru, potom na tlačidlo OK. Textúra sa teraz objaví na aktívnej vrstve, pričom celkom nahradí jej pôvodný obsah.

Antialiasing (Vyhladzovanie)

Označením tejto voľby vyhladíte hrany prechodov.

Undo (Vrátiť späť)

Stlačením tohto tlačidla sa v histórii vrátite o jeden krok späť.

Open (Otvoriť), Save (Uložiť)

Pomocou týchto tlačidiel vytvorenú textúru uložíte a znovu načítate. Je takmer nemožné vytvoriť znovu tú istú textúru len klikaním. Preto sú tieto voľby celkom užitočné.