13.12. Jigsaw (Skladačka)

13.12.1. Prehľad

Obrázok 17.311. Príklad na filter Jigsaw (Skladačka)

Príklad na filter Jigsaw (Skladačka)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Jigsaw (Skladačka)

Aplikovaný filter Jigsaw (Skladačka)


Pomocou tohto filtra z vášho obrázka vytvoríte puzzle. Hrany nie sú vyhladené, takže trochu vyhladenia často výsledok vylepší (napr. Gaussovo rozostrenie s polomerom 1,0).

Tip Tip

Ak si chcete v budúcnosti uľahčiť výber jednotlivých kúskov puzzle, vzorku skladačky generujte na oddelenej vrstve vyplnenej bielou a režim tejto vrstvy nastavte na Multiply (Násobiť). Jednotlivé kusy puzzle potom môžete vybrať použitím nástroja kúzelná palička (približný výber).

13.12.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Jigsaw (Skladačka).

13.12.3. Voľby

Obrázok 17.312. Voľby filtra Jigsaw (Skladačka)

Voľby filtra Jigsaw (Skladačka)

Number of Tiles (Počet dlaždíc)

Voľbou nastavíte počet dlaždíc vo vodorovnom ako aj zvislom smere.

Bevel Edges (Skosenie hrán)

Bevel width (Šírka skosenia)

Touto voľbou nastavíte stúpanie hrán kúskov puzzle (ťažké, drevené puzzle si budú vyžadovať nízke hodnoty, kým jemnejšie kartónové puzzle si budú žiadať vyššie hodnoty).

Highlight (Odlesk)

Touto voľbou nastavíte silu odlesku na hranách každého kusu puzzle. Odlesk môžete porovnávať s odleskom materiálu, z ktorého je puzzle vytvorené. Odlesk je v relatívnom pomere k Skoseniu. Pravidlo hovorí, že čím viac kúskov puzzle do obrázka pridáte, tým nižšie by mali byť hodnoty Bevel (Skosenie) a Highlight (Odlesk). A naopak. Štandardné hodnoty sú vhodné pre obrázok s veľkosťou 500x500 pixlov.

Jigsaw Style (Štýl skladačky)

Na výber máte dva typy skladačky:

Square (Štvorcový)

Pomocou tejto voľby získate priame línie.

Curved (V krivkách)

Pomocou tejto voľby získate kúsky puzzle so zakrivenými hranami.