10.7. Oilify (Olejomaľba)

10.7.1. Prehľad

Obrázok 17.191. Príklad na filter Oilify (Olejomaľba)

Príklad na filter Oilify (Olejomaľba)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Oilify (Olejomaľba)

Aplikovaný filter Oilify (Olejomaľba)


Týmto filtrom obrázok získa efekt olejomaľby. Voľbou Mask size (Veľkosť masky) kontrolujete výstup: vyššia hodnota znamená menej detailov v obrázku. Podobne, ako keď použijete väčší štetec.

Tip Tip

Filtrom GIMPressionist (GIMPressionista) získate podobný efekt, ale poskytuje širšie spektrum možností.

10.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Oilify (Olejomaľba)....

10.7.3. Voľby

Obrázok 17.192. Voľby filtra Oilify (Olejomaľba)

Voľby filtra Oilify (Olejomaľba)

Mask size (Veľkosť masky)

Voľbou Mask size (Veľkosť masky) určujete veľkosť masky štetca, ktorý filter použije. Vyššie hodnoty vytvárajú silnejší efekt olejomaľby.

Use mask-size map (t. j. použiť mapu veľkosti masky)

Voľbou mask-size map určíte Veľkosť masky len čiastočne. Veľkosť masky je zmenšená v závislosti od toho, aký „tmavý“ je každý pixel mapy obrázka. Mapu obrázka môžete vybrať spomedzi práve otvorených obrázkov, ktoré majú rovnaké rozmery ako zdrojový obrázok.

Exponent

Voľbou Exponent určíte hustotu masky štetca, ktorý sa použije pri kresbe.

Use exponent map (t. j. použiť mapu exponentu)

Mapu exponentu môžete použiť na čiastočné nastavenie hustoty odtlačky štetca. Hustota je znížená v závislosti od toho, aký „tmavý“ je každý pixel mapy obrázka. Mapu obrázka môžete vybrať spomedzi práve otvorených obrázkov, ktoré majú rovnaké rozmery ako zdrojový obrázok.

Use intensity algorithm (t. j. použiť algoritmus intenzity)

Voľbou Use intensity algorithm zmeníte režim tak, aby boli zachované detaily a farby obrázka.