10.8.1. Prehľad

Obrázok 17.193. Príklad na filter Photocopy (Fotokópia)

Príklad na filter Photocopy (Fotokópia)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Photocopy (Fotokópia)

Aplikovaný filter Photocopy (Fotokópia)


Aktívnu vrstvu alebo výber filtrom Photocopy (Fotokópia) upravíte tak, že vyzerá ako čierno-biela fotokópia. Ako keby sa toner nanášal viac na tmavé oblasti obrázka. Efekt sa dosiahne stmavením oblastí obrázka, ktoré sú tmavšie ako priemer okolia. Ostatným pixlom filter zmení farbu nabielo.

Tip Tip

Filter môžete použiť aj na doostrenie obrázka. Vytvorte kópiu aktívnej vrstvy a filter aplikujte na ňu. Režim vrstvy (Layer Mode) nastavte na Násobenie (Multiply) a krytie upravte podľa potreby.

10.8.2. Spustenie filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Photocopy (Fotokópia).

10.8.3. Voľby

Obrázok 17.194. Voľby filtra Photocopy (Fotokópia)

Voľby filtra Photocopy (Fotokópia)

Preview (Náhľad)

Zmeny sú zobrazené v náhľade ešte predtým, ako sa aplikujú na samotný obrázok.

Mask radius (Maska polomeru)

Týmto parametrom určujete veľkosť okolia pixla, podľa ktorého bude prepočítaná priemerná intenzita. Intenzita je následne porovnávaná s každým pixlom v okolí. Na základe tohto výpočtu filter rozhodne, či danú oblasť vytmaví alebo nie. Výsledkom vysokých hodnôt sú hrubé čierne oblasti obkolesujúce biele regióny. V čiernych oblastiach bude viditeľných menej detailov. Výsledkom nízkych hodnôt je celkovo nižšia tonalita. Bude však zachovaných viac detailov.

Sharpness (Ostrosť)

Touto voľbou nastavíte ostrosť fotokópie. Hodnoty sú v rozmedzí od 0,0 po 1,0.

Percent black (Percento čiernej)

Tento parameter kontroluje množstvo čiernej, ktorá bude pridaná do obrázka. Nízkymi hodnotami vytvoríte jemnejšie prechody z farebných do čiernych oblastí a tmavé línie tenšie a menej viditeľné. Vyššie hodnoty znamenajú hrubšie, tmavšie a ostrejšie línie. Maximálnymi hodnotami línie zlejete. Obyčajne najlepšie, prirodzene vyzerajúce výsledky dosiahnete nastavením stredných hodnôt. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 0,0 do 1,0.

Percent white (Percento bielej)

Týmto parametrom zvýšite percento bielych pixlov.