2.3. Ukladanie obrázkov s priesvitnosťou

Grafické formáty podporujú priesvitnosť obrázkov dvoma rôznymi spôsobmi. Ten prvý predstavuje jednoduchú binárnu priesvitnosť, druhý alfa priesvitnosť. Formát GIF podporuje jednoduchú binárnu priesvitosť. Jedna farba z palety indexovaných farieb je označená ako transparentná farba. Formát PNG podporuje alfa priesvitnosť. Informácie o priesvitnosti sú uložené v oddelenom kanály, tzv. Alfa kanál (Alpha channel).

[Note] Poznámka

Formát GIF sa však používa zriedkavo. Formát PNG má totiž všetky vlastnosti formátu GIF, ale aj niečo navyše (t. j. alfa priesvitnosť). Napriek tomu sa formát GIF stále používa pri animáciách.

Postup 6.1.  Tvorba obrázka s transparentnými oblasťami (Alfa priesvitnosť)

  1. Použijeme rovnaký obrázok Wilbera ako v predchádzajúcej ukážke.

    Obrázok 6.9. Obrázok Wilbera otvoreného v režime RGBA

    Obrázok Wilbera otvoreného v režime RGBA

  2. Aby ste mohli obrázok s alfa priesvitnosťou uložiť, obrázok musí obsahovať alfa kanál. V dialógu pre kanále skontrolujte, či má obrázok otvorený alfa kanál. V tomto dialógovom okne sa musí, popri kanáloch Red (Červená), Green (Zelená) a Blue (Modrá), nachádzať aj Alpha (Alfa). Ak tam nie je, alfa kanál pridajte z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)+Transparency (Priesvitnosť)Add Alpha Channel (Pridať alfa).

  3. Pôvodný súbor XCF obsahuje vrstvu pozadia ktorú môžete odstrániť. GIMP obsahuje štandardné filtre podporujúce tvorbu prechodov. Hľadajte položky Filters (Filtre)+Light and Shadow (Svetlo a tieň). Predstavivosti sa medze nekladú. Na ukážku možností alfa priesvitnosti vytvoríme na pozadí okolo Wilbera jemnú žiaru.

  4. Po konečných úpravách obrázka ho môžete uložiť vo formáte PNG.

Obrázok 6.10. Obrázok Wilbera s priesvitnosťou

Obrázok Wilbera s priesvitnosťou

Sivá šachovnica na pozadí v GIMPe predstavuje priesvitnú oblasť.