2.2. Zvýšenie kompresie súboru

Ak chcete zmenšiť veľkosť obrázka ešte viac, môžete ho konvertovať do režimu indexovaných farieb. To znamená, že všetky farby budú redukované tak, aby sa zmestili do škály 256 farieb. Obrázky obsahujúce jemné farebné prechody do režimu indexovaných farieb nekonvertuje. Pôvodné jemné farebné prechody by sa v tomto prípade prekonvertovali do viditeľných pásov. Režim indexovaných farieb nie je vhodný pre prácu s fotografiami. Po konverzii do tohto režimu totiž vyzerajú hrubo a zrnito.

Obrázok 6.8. Obrázok v režime indexovaných farieb

Obrázok v režime indexovaných farieb

Obrázok v režime indexovaných farieb môže vyzerať zrnito. Na ľavej strane je obrázok Wilbera v aktuálnej veľkosti, na pravej strane je obrázok zväčšený na 300%.


  1. Obrázok konvertujete z režimu RGB do režimu indexovaných farieb príkazmi popísanými v Časti 6.3, „Mode (Režim)“.

  2. Po konverzií obrázku do režimu indexovaných farieb ho môžete znovu uložiť vo formáte PNG.