2.8. Save (Uložiť)

Tento príkaz otvorí dialóg, v ktorom obrázok uložíte. Viď. Časť 5.5, „Save File (Uložiť súbor)“.