2. Príprava obrázkov pre web

GIMP nachádza svoje uplatnenie najmä pri príprave obrázkov pre webové stránky. To znamená, že obrázky by mali vyzerať čo najlepšie, pričom veľkosti súborov by mali zostať čo najmenšie. V tomto návode sa dozviete ako vytvoriť malé súbory s minimálnou stratou kvality.

2.1. Pomer Optimálna veľkosť / Kvalita obrázkov

Optimálny obrázok pre webovú stránku je závislý od typu obrázka a formátu súboru. Formát JPEG by ste mali použiť pre fotografie. Tie obsahujú veľa farieb a množstvo detailov. Formát PNG môžete použiť pre obrázky s menším počtom farieb, napr. pre tlačidlá, ikony alebo úvodné obrázky.

 1. Najprv otvorte obrázok obvyklým spôsobom. Ako príklad bude slúžiť obrázok Wilbera.

  Obrázok 6.7. Obrázok Wilbera otvoreného v režime RGBA

  Obrázok Wilbera otvoreného v režime RGBA

 2. Obrázok je teraz v režime RGB s prídavným alfa kanálom (RGBA). Alfa kanál zvyčajne pre webové obrázky nepotrebujete. Alfa kanál môžete odstrániť pomocou sploštenia obrázka do jednej vrstvy.

  Fotografia len veľmi zriedka obsahuje alfa kanál. Obrázok tak otvoríte častejšie v režime RGB ako RGBA. To znamená, že alfa kanál nebudete musieť odstraňovať.

  [Note] Poznámka

  Ak obrázok obsahuje jemné prechody do priesvitnej oblasti, alfa kanál nie je možné odstrániť. Informácie, ktoré by sa mali použiť pri postupnej strate farebnosti by do súboru neboli uložené. Ak chcete uložiť obrázky, ktoré nemajú jemné prechody do transparentných oblastí (také, ako vo formáte GIF), alfa kanál môžete odstrániť.

 3. Po stlačení obrázka do jednej vrstvy, obrázok uložte vo formáte PNG.

[Note] Poznámka

Obrázok môžete uložiť vo formáte PNG v štandardnom nastavení. Keď vytvoríte obrázok vždy použite maximálnu kompresiu. Maximálna kompresia nemá vplyv na kvalitu obrázka ani na čas potrebný na jeho zobrazenie. Zvyšuje sa len čas potrebný na jeho uloženie. So zvyšujúcou sa kompresiou však obrázok vo formáte JPEG stráca kvalitu. Ak pracujete s fotografiou s množstvom farieb, použite formát jpeg. Najdôležitejšie je pritom nájsť vhodný kompromis medzi kvalitou a kompresiou. Viac informácií o tejto téme nájdete v Časti 1.2.2, „Export obrázka vo formáte JPEG“.