16.3. Alien Glow (Mimozemská žiara)

16.3.1. Prehľad

Obrázok 17.375. Príklad na filter Alien Glow (Mimozemská žiara)

Príklad na filter Alien Glow (Mimozemská žiara)

Filter Alien Glow (Mimozemská žiara)

Príklad na filter Alien Glow (Mimozemská žiara)

Logo Alien Glow (Mimozemská žiara)


Týmto filtrom okolo alfy aktívnej vrstvy pridáte tajomnú žiaru.

Filter je odvodený od skriptu Alien Glow (Mimozemská žiara) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Alien Glow (Mimozemská žiara)). Týmto spôsobom vytvoríte logo s popísaným efektom.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

16.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Alien Glow (Mimozemská žiara).

16.3.3. Voľby

Obrázok 17.376. Voľby filtra Alien Glow (Mimozemská žiara)

Voľby filtra Alien Glow (Mimozemská žiara)

Glow size (pixels * 4) (Veľkosť žiary (body*4))

Táto voľba predstavuje Script-Fu Mimozemskej žiari (Alien Glow) pomocou ktorej nastavíte veľkosť písma. Avšak v závislosti od tejto veľkosti sa nastavia ďalšie dve hodnoty: žiara sa rozšíri o hodnotu Glow size (Veľkosť žiary) / 30, a polomer rozostrenia o Glow size (Veľkosť žiary) / 4. Pre túto voľbu budete musieť zvoliť výšku objektu (ignorujte zápis pixels (pixly) * 4).

Glow color (Farba žiary)

Toto je farba tajuplnej žiary. Prednastavená farba prirodzene nadobúda zelený odtieň (63,252,0). Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte selektor farieb v ktorom môžete vybrať inú farbu.

16.3.4. Detaily filtra

Zopakovať tajuplnú čiaru je jednoduché:

  • Ak je to potrebné, z alfa kanála vytvorte výber aktívnej vrstvy.

  • Pomocou nástroja Gradient Blend (Prechod) výber vyplňte. Použite pritom nasledujúce nastavenie: Shape (Tvar) = Shaped (spherical) (Prenikajúci (sférický)); Gradient (Prechod) = FG to BG (Pop. do poz.) (RGB), popredie = tmavo šedá (79,79,79), pozadie = čierna.

  • Vytvorte novú vrstvu (Alien Glow (Mimozemská žiara)). Výber jemne Roztiahnite (Extend), hrany zaoblite a vyplňte Farbou žiary (Glow color).

  • Vytvorte novú vrstvu pozadia a vyplňte ju čiernou.