16.4. Alien Neon (Mimozemský neón)

16.4.1. Prehľad

Obrázok 17.377. Príklad na filter Alien Neon (Mimozemský neón)

Príklad na filter Alien Neon (Mimozemský neón)

Aplikovaný filter Alien Neon (Mimozemský neón)


Upozornenie Upozornenie

Žiaľ, k tomuto filtru doteraz nie je dostupná žiadna dokumentácia.

16.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Alien Neon (Mimozemský neón).

16.4.3. Voľby

Obrázok 17.378. Voľby filtra Alien Neon (Mimozemský neón)

Voľby filtra Alien Neon (Mimozemský neón)

Glow color (Farba žiary)

Treba dorobiť.

Background color (Farba pozadia)

Treba dorobiť.

Width of bands (Šírka pruhov)

Treba dorobiť.

Width of gaps (Šírka medzier)

Treba dorobiť.

Number of bands (Počet pruhov)

Treba dorobiť.

Fade away (Vyblednúť)

Treba dorobiť.