16. Filtre Alpha to Logo (Alfa do loga)

16.1. Úvod

Obrázok 17.368. Ponuka filtrov Alpha to Logo (Alfa do loga)

Ponuka filtrov Alpha to Logo (Alfa do loga)

Tieto filtre zodpovedajú skriptom script-fu vytvárajúcim logá. Pomocou týchto filtrov do alfa kanála aktívnej vrstvy pridáte rôzne druhy efektov (t. j. k pixlom, ktoré majú nenulovú hodnotu alfa).

[Note] Poznámka

Položky ponuky a zodpovedajúce funkcie sú dostupné iba ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál. Ak sú položky ponuky šedé, skúste pridať alfa kanál.

Efekt filtra sa vždy aplikuje v závislosti od hodnôt alfa. Hodnoty alfa sa pre každý pixel pohybujú v rozmedzí od 0 (úplná priesvitnosť) po 255 (plná nepriesvitnosť). Filter môžete aplikovať aj čiastočne. A to na niektoré (ale aj všetky) pixly, ktorých hodnoty alfa sa pohybujú v rozsahu od 1 do 254.

Zistíte, že toto sa podobá na čiastočný výber pixlov. V skutočnosti tieto filtre vždy vytvoria výber z alfa kanála. A to tak, že hodnoty alfa presunú do kanála predstavujúceho výber. Neskôr tak účinkujú na výbere.

Ako aplikovať filter Alpha to Logo (Alfa do loga) na výber?

  1. Ak aktívna vrstva je súčasne vrstva pozadia, uistite sa, že alfa kanál je v obrázku prítomný. V opačnom prípade alfa kanál pridajte.

    Tip Tip

    Ak je meno vrstvy v dialógu Layer (Vrstvy) písané tučným písmom, táto vrstva neobsahuje Alfa kanál.

  2. Obrátiť výber: Select (Výber)Invert (Invertovať).

  3. Odstrániť (otočený) výber: Edit (Upraviť)Clear (Vymazať).

  4. Aplikujte filter Alpha to Logo (Alfa do loga) (filtre výber ignorujú, výber nemusíte re-invertovať).