16.5. Basic I & II (Základné I. a II.)

16.5.1. Prehľad

Obrázok 17.379. Príklad na filtre Basic (Základné)

Príklad na filtre Basic (Základné)

Basic I (Základné I)

Príklad na filtre Basic (Základné)

Basic II (Základné II)


Tieto filtre k alfa kanálu aktívnej vrstvy pridajú prechod ako aj tieň a vrstvu pozadia.

Filter Basic (Základné) II pridá aj vrstvu odlesku.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

Tieto filtre sú odvodené od skriptov logá Basic (Základné) I a Basic (Základné) II (viď. File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)). Pomocou nich nakreslíte text s efektom filtra, napr.

Logo skript Basic (Základný) I

16.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Basic (Základné) I a Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Basic (Základné) II.

16.5.3. Voľby

Obrázok 17.380. Voľby filtra Basic (Základné)

Voľby filtra Basic (Základné)

Voľby filtra Basic (Základné) I

Voľby filtra Basic (Základné)

Voľby filtra Basic (Základné) II


Background color (Farba pozadia)

Touto farbou vyplníte vrstvu pozadia vytvorenú filtrom. Prednastavená je biela. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg v ktorom môžete vybrať ľubovoľnú farbu.

Text color (Farba textu)

Meno tejto voľby sa vzťahuje na farbu textu loga, skriptu, ktorý bol spomenutý vyššie. Táto farba — štandardne nastavená na modrú (6,6,206) pre Basic (Základné) I a červenú (206,6,50) pre Basic (Základné) II — je základná farba prechodového efektu: je to farba alfa kanála, ktorá ho vyplní ešte pred tým, ako bude aplikovaný efekt prechodu.

16.5.4. Detaily filtra

Efekt prechodu môžete dosiahnuť aj manuálne a to za pomoci nástroja Blend (Prechod) s nasledujúcim nastavením:

  • Mode (Režim): Multiply (Násobiť),

  • Gradient (Prechod): FG to BG (Pop. do poz.) (RGB), kde popredie je biele a pozadie čierne,

  • Offset (Posun): 20,

  • Shape (Tvar): Radial (Radiálny),

  • Dithering (Rozptyľovanie): označené.