7.2. New Layer (Nová vrstva)

Príkazom New Layer (Nová vrstva) pridáte do obrázka novú, prázdnu vrstvu. Uloží sa hneď nad aktívnu vrstvu. Spustením príkazu otvoríte dialógové okno v ktorom môžete nastaviť rozmery novej vrstvy.

7.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)New Layer (Nová vrstva).

7.2.2. Popis dialógu New Layer (Nová vrstva)

Obrázok 16.90. Dialóg New Layer (Nová vrstva)

Dialóg New Layer (Nová vrstva)

Pod názvom Create a new layer (Vytvoriť novú vrstvu) nájdete meno obrázka pre ktorý novú vrstvu vytvárate. Hneď vedľa tohto názvu sa nachádza miniatúra obrázka. Ak máte otvorených viac obrázkov, príde táto možnosť vhod. Vidíte, či ste zvolili správny obrázok.

Layer name (Názov vrstvy)

Názov novej vrstvy. Samo osebe to nemá žiadny funkčný význam. Je to však celkom príjemný spôsob ako si zapamätať účel vrstvy. Prednastavený názov je jednoduchý: New Layer (Vrstva). Ak v obrázku existuje vrstva so zvoleným názvom, k názvu sa pridá poradové číslo, (t. j. New Layer#1). Udeje sa to aicky po stlačení tlačidla OK.

Width; Height (Šírka; Výška)

Rozmery novej vrstvy. V otvorenom okne sa zobrazia hodnoty, ktoré reprezentujú rozmery obrázka. Tieto rozmery môžete v textových oknách zmeniť. Zmeniť môžete aj jednotky. Slúži na to rozbaľovací zoznam napravo.

Layer Fill Type (Typ výplne vrstvy)

Na výber máte štyri možnosti: aktuálna Farba popredia (Foreground color), aktuálna Farba pozadia (Background color), White (Biela) a Transparency (Priehľadná).