7.3. New From Visible (Kópia z viditeľného)

Týmto príkazom zlúčite viditeľné vrstvy do novej vrstvy. Tá sa v okne Vrstvy uloží na najvyššiu pozíciu v poradí.

Účelom tejto funkcie je uľahčiť manipuláciu s výsledkom, ale zachovať pritom jednotlivé kroky, ktoré viedli k tomuto výsledku. Príklad: Niektoré oblasti mnoho vrstvového obrázka chcete rozostriť. Vytvoríte novú vrstvu z toho, čo vidíte, rozostríte a pridáte masku vrstvy. V nej odstránite oblasti, ktoré chcete v pôvodnom obrázku zachovať.

7.3.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)New From Visible (Kópia z viditeľného).