4.12. Grow (Nárast)

Príkazom Grow (Nárast) zväčšíte veľkosť výberu aktuálneho obrázka. Funguje to na obdobnom princípe ako príkaz Shrink (Zmrštenie), ktorý však znižuje veľkosť výberu.

4.12.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Grow (Nárast).

4.12.2. Popis dialógu Grow Selection (Zväčšiť výber)

Obrázok 16.33. Dialógové okno Grow Selection (Zväčšiť výber)

Dialógové okno Grow Selection (Zväčšiť výber)

Grow selection by (Zväčšiť výber o)

Do textového okna môžete zadať hodnotu o ktorú sa výber zväčší. Prednastavené jednotky sú pixly. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete zvoliť aj iné jednotky.

4.12.3. Záludnosti obdĺžnikového výberu

Keď zväčšujete obdĺžnikového výberu, výsledný výber bude obsahovať zaoblené rohy. Prečo je to tak je zrejmé z obrázka nižšie:

Obrázok 16.34.  Prečo je výsledkom zväčšenia výberu výber so zaoblenými rohmi

Prečo je výsledkom zväčšenia výberu výber so zaoblenými rohmi

Ak zaoblené rohy nie sú žiadúce, v príkaze Rounded Rectangle (Zaoblený obdĺžnik) polomer (radius) zaoblenia hrán nastavte na hodnotu 0%.