4.9. Feather (Zaoblenie)

Príkaz Feather (Zaoblenie) slúži na vyhladenie okrajov výberu. Takto zíkate hladší prechod medzi výberom a okolím. Za normálnych okolností môžete okraje výberu vyhladiť pomocou voľby nástojov výberu Feather Edges. Pomocou tohto príkazu okraje môžete vyhladiť znovu.

4.9.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Feather (Zaoblenie).

4.9.2.  Popis dialógového okna Feather Selection (Zaoblený výber)

Obrázok 16.31. Dialóg Feather Selection (Zaoblený výber)

Dialóg Feather Selection (Zaoblený výber)

Feather selection by (Zaobliť výber o)

Zadajte sem šírku hranice výberu, ktorú chcete zaobliť. Prednastavené jednotky sú pixly. Z rozbaľovacieho zoznamu však môžete vybrať aj iné jednotky.