6.7. Okno GEGL Operation

Obrázok 14.179. Nástroj GEGL Operation

Nástroj GEGL Operation

GEGL (Generic Graphical Library) je procesná knižnica určená na rôznu prácu s obrázkami v GIMPe.

Nástroj GEGL Operation bol pridaný do verzie GIMP 2.6. Pôvodne bol určený pre developerov ako užitočný experimentálny nástroj pre GIMP. Nástroj GEGL Operation umožňuje použiť GEGL funkcie pri úprave obrázku a náhľad na výsledok priamo na plátne.

Upozornenie Upozornenie

GEGL je na stále na začiatku svojho vývoja.

Nástroj GEGL Operation treba ponímať ako experimentálny.

6.7.1. Aktivácia nástroja

Tento nástroj môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)GEGL Operation.

Tip Tip

Okrem tohto nástroja, špeciálne funkcie GEGL môže vykonávať aj GIMP ak aktivujete voľbu use GEGL (t. j. použiť GEGL) pre všetky operácie s farbami.

6.7.2. Voľby

Obrázok 14.180. Voľby nástroja GEGL Operation

Voľby nástroja GEGL Operation

Nástroj GEGL Operation bez zvolenej voľby.


Operation (t. j. operácia, funkcia)

Kliknutím na toto tlačidlo zvoľte operáciu ktorú chcete použiť na aktívny výber alebo na aktívnu vrstvu, ak sa výber v obrázku nenachádza.

Niektoré z týchto operácií predstavujú iba základné operácie ako napr. vyplnenie aktívneho výberu alebo vrstvy zvolenou farbou. Pomocou niektorých operácií, ako napr. fractal-explorer (prieskumník fraktálov) však vytvoríte zložité vzorky, podobne ako pri použití filtrov generovania.

Pamätajte však na to, že sa stále jedná o experimentálny nástroj. Niektoré operácie nemusia vôbec fungovať, alebo dokonca môžu zapríčiniť pád GIMPu. Čiže funkcie nástroja GEGL Operation zatiaľ nemá zmysel popisovať.

Operation Settings (Nastavenie operácií)

Nastavenie operácií je závislé od zvolenej Operácie (Operation):

Obrázok 14.181. Príklad Operation Settings (Nastavenie operácií)

Príklad Operation Settings (Nastavenie operácií)

Nástroj GEGL operation, zvolená operácia Gaussian Blur.


Ak sú voľby zvolenej GEGL operácie nejasné, hľadajte podobný, ale nie GEGL nástroj. Veď, čo si asi tak predstavíte pod názvom color, ak pre GEGL nástroj zvolíte voľbu Color. Napríklad filter Fractal Explorer (Priezkumník fraktálov) môže obsahovať rovnaké alebo aspoň podobné voľby ako GEGL operácia fractal-explorer

Máte aj ďalšiu možnosť: využite náhľad v reálnom čase a jednoducho experimentujte s rôznymi nastaveniami.

Náhľad

Ak je táto voľba aktívna, a to štandardne je, náhľad budete mať priamo na plátne hneď ako dokončíte prebiehajúcu akciu. Aby sa operácia aplikovala na obrázok, budete musieť stlačiť tlačidlo OK.

Tlačidlá nástroja

Reset (Vynulovať)

Stlačením tohto tlačidla vrátite všetky nastavenia do pôvodného stavu.

Cancel (Zrušiť)

Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte operácie nástroja GEGL pričom samotný obrázok ostane nedotknutý. Je to ekvivalent klasického tlačidla Close, ktoré poznáte z klasického správcu okien.

OK

Aby sa zvolená operácia aplikovala na obrázok, budete musieť stlačiť toto tlačidlo. Potom sa dialógové okno uzavrie.