6. Ďalšie

6.1. Prehľad

Obrázok 14.163. Ďalšie nástroje v Ponuke Tools (Nástroje)

Ďalšie nástroje v Ponuke Tools (Nástroje)

Ďalšie nástroje sú jednoducho tie nástroje, ktoré sa nezmestili do žiadnej inej skupiny nástrojov. Nájdete tu napr. dôležitý a výkonný nástroj Path (Cesty), ako aj užitočný nástroj Color Picker (Farebná pipeta):