2. Čo je nové v GIMPe 2.8?

Z vývojárskeho hľadiska predstavuje GIMP 2.8 ďalšiu kľúčovú verziu. V niektorých ohľadoch dokonca prevyšuje verziu 2.6. Najväčšou zmenou, čo sa týka používateľského rozhrania, predstavuje to, čo bolo predmetom najväčšej kritiky používateľov, t. j. chýbajúca možnosť pracovať v jedinom okne. Integráciou knižnice GEGL sa tiež dosiahol obrovský krok dopredu. Obsiahne teraz viac ako 90% jadra GIMPu. Vývoj priniesol nový výkonný nástroj transformácie, nové zoskupovanie vrstiev, nové ponuky, nové štetce, zlepšenie nástroja písma a mnoho ďalších vylepšení.

Používateľské rozhranie

Režim jedného okna

Táto nová funkcia vám umožní pracovať so všetkými dialógmi GIMPu vnútri jedného okna. Obrázok je obyčajne umiestnený v jeho strede. Už nikdy nebudete musieť naháňať plávajúce panely a nástroje po ploche. Všetky môžu byť umiestnené v rámci jediného okna. Tento režim môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Dokonca aj počas práce. Táto voľba môže byť zachovaná aj pre nasledujúce spustenie GIMPu.

Obrázok 1.1. Nový vzhľad režimu jedného okna

Nový vzhľad režimu jedného okna

Nový spôsob ukladania obrázkov

Odteraz príkaz Save (Uložiť) a Save as (Uložiť ako) funguje iba pre formát xcf. Ak chcete obrázok uložiť v inom formáte, napr. jpg alebo png, musíte použiť príkaz Export. Týmto spôsobom svoju prácu urýchlite. Program necháva rozhodnutie na vás, či iba prepíšete pôvodný súbor alebo obrázok exportujete do iného formátu.

Obrázok 1.2. Nový systém ukladania obrázkov

Nový systém ukladania obrázkov

Nový obrázok na záložke

S jedným pracovným oknom prišla potreba vyriešiť spôsob otvárania nového obrázka. V novej verzii programu sa nový obrázok otvorí na novej záložke. Kliknutím na záložky môžete prepínať medzi jednotlivými obrázkami.

Obrázok 1.3. Nový panel so záložkami

Nový panel so záložkami

Nové možnosti usporiadania

Používatelia GIMPu môžu pracovať na dvoch plochách (jedna pre dialógy, druhá pre obrázky). Teraz si používateľ môže usporiadať dialógy tak, aby boli navrstvené na sebe v podobe záložiek alebo aj v podobe stĺpcov.

Obrázok 1.4. Dok s viacerými stĺpcami

Dok s viacerými stĺpcami

Nové zdrojové tagy

Štetce, Prechody, Vzorky a Palety môžete filtrovať alebo prehľadávať pomocou tagov. Tagy predstavujú text alebo názov, ktorý môže používateľ označiť ako zdroj. Pomocou tagov môže používateľ veľmi jednoducho nájsť požadovaný zdroj. Stačí, ak do textového okna napíše text, t. j. tag. Tagy môžete zadať manuálne napísaním textu do toho istého textového vyhľadávacieho okna. Existuje aj automatický spôsob pri ktorom systém označí tagom názov importovaného súboru.

Obrázok 1.5. Tagy zdroja

Tagy zdroja

Jednoduchá matematika zadávania veľkosti

Aj widget zadávania veľkostí bol vylepšený. Používa sa pri zadávaní vstupných hodnôt pre parametre x, y, šírky a výšky. V dialógu rozmerov môžete do okienka pre parameter šírky napísať 50%, čím obrázok zväčšíte o 50% v šírke. Aj výraz 30in + 40px a 4 * 5.4in bude fungovať.

Obrázok 1.6. Matematika pre vstupné hodnoty veľkosti

Matematika pre vstupné hodnoty veľkosti

Menšie zmeny
 • Nová voľba Lock Pixels (t. j. uzamknuť pixly) nachádzajúca sa v dialógu pre vrstvy, zabráni nechcenému maľovaniu na vrstvu. Je to užitočné najmä ak pracujete s viacerými vrstvami.

  Obrázok 1.7. Nová voľba Lock Pixels (t. j. uzamknuť pixly)

  Nová voľba Lock Pixels (t. j. uzamknuť pixly)

 • Medzi obrázkami sa môžete pohybovať pomocou klávesov Ctrl+PageUp/PageDown alebo Alt+Číslo. Nezáleží pritom, či pracujete v režime jedného okna alebo v režime viacerých okien.

 • Klávesom F2 môžete premenovať názov položky v zozname.

 • Klávesom Alt+Kliknutím na vrstvu v dialógu Vrstvy môžete z nej vytvoriť výber. Funkcie Add (Pridať), Subtract (Odčítať) alebo Intersect (Prienik) máte dostupné pomocou kliknutia, alebo kombináciou klávesových skratiek Shift a Ctrl+Shift. Týmto spôsobom jednoducho vytvoríte obsah vrstvy na základe obsahu iných, bez ich otvárania.

 • Keďže klávesové skratky Ctrl+E a Ctrl+Shift+E sa teraz používajú pri exportovaní obrázka, vytvorili sme nové klávesové skratky pre Shrink Wrap (Zmenšiť podľa okrajov) a Fit in Window, konkrétne Ctrl+J a Ctrl+Shift+J.

 • Pridanie ponuky WindowsHide docks robí to, čo Tab má robiť a tiež zobrazuje stav dokov, ktorý je zachovaný aj počas ďalšieho spustenia programu.

 • Režimy vrstvy boli zatriedené do logickejších a prístupnejších skupín podľa efektu, ktorý majú na vrstvu. Režimy, ktorých efekt spočíva v zvýšení svetlosti vrstvy sú zoskupené do jednej skupiny, režimy, ktoré vrstvám znížia svetlosť sú zase zoskupené do druhej skupiny, atď.

 • Ak používate režim viacerých okien, Panel s nástrojmi môžete zavrieť bez toho, aby ste zároveň ukončili GIMP.

 • Priradenie ľubovoľnej akcie tlačidlu myši.

 • Teraz máte možnosť zmeniť jazyk priamo z ponuky Preference (Nastavenia).

Nástroje, Filtre a Zásuvné moduly

Nový nástroj: Cage Transform (Transformácia klietkou)

Toto je nový nástroj, pomocou ktorého môžete objekt ľubovoľne ohýbať. Samotný ohyb vykonáte presúvaním kontrolnych bodov. Tento nástroj vznikol ako výsledok akcie Google Summer of Code 2010.

Obrázok 1.8. Cage Transform (Transformácia klietkou)

Cage Transform (t. j. klietková transformácia)

Vylepšený nástroj Text

Nástroj Text sme vylepšili. Pomocou neho teraz môžete písať priamo na plátne a všetky požadované zmeny vykonáte na jednom mieste.

Obrázok 1.9. Vylepšený nástroj Text

Vylepšený nástroj Text

Nové zoskupenie vrstiev

V novej verzii programu môžete vrstvy zoskupiť a takto zoskupené vrstvy upravovať ako jednu entitu. Teraz máte možnosť skupinu vrstiev „zapnúť alebo vypnúť“ a túto skupinu presúvať v rámci dialógu vrstiev. Odobrať alebo pridať vrstvu do skupiny vrstiev je celkom jednoduché. Ani s pridávaním alebo odoberaním vrstiev v rámci jednej skupiny nebudete mať problém. Dokonca v rámci jednej skupiny vrstiev môžete vytvoriť ďalšiu skupinu vrstiev. Aj na zoskupené vrstvy môžete aplikovať režim vrstiev tak, ako to robíte pre jednu vrstvu. Všetky spomenuté zmeny prispievajú k efektívnejšej práci s obrázkami, ktoré obsahujú mnoho vrstiev.

Obrázok 1.10. Nové zoskupenie vrstiev

Nové zoskupenie vrstiev

Otáčanie štetcov

Štetce môžete ľubovoľne otáčať pomocou voľby Angle (Uhol).

Obrázok 1.11. Otáčanie štetcov

Otáčanie štetcov

Menšie zmeny
 • Prednastavenú farby Rýchlej masky môžete ľubovoľne upraviť.

 • V rámci nástroja Text bol vylepšený aj režim RTL (t. j. písanie zprava doľava).

 • V nástroji Text môžete určiť jazyk, v ktorom budete text do obrázka písať. Táto možnosť uľahčí voľbu písma v danom jazyku.

 • Pridané voliteľné diagonálne vodítka v nástroji Crop (Orezanie).

 • Pridaný náhľad vodítok orezania Rule of fifths (Rozdelenie na pätiny).

 • Implementácia PDF exportu pomocou Cairo. Tento exportér je zjednodušený. Je schopný uložiť text a písmo (typ fontu) do výsledného PDF súboru a snaží sa konvertovať bitmapy do vektorových objektov.

 • Vylepšená dynamika štetcov.

 • Pridaný zásuvný modul schopný načítať obrázky formátu JPEG2000.

 • Pridaný zásuvný modul na podporu importu a exportu pre X11 Mouse Cursor.

 • Pridaná podpora pre import a export formátu OpenRaster (.ora).

 • Pridaná podpora RGB565 pre zásuvný modul csource.

 • Pridaný nový príkaz Create (Vytvoriť). Tento príkaz umožní načítanie webovej stránky priamo do GIMPu pomocou Webkit-u.

Pod kapotou

GEGL

Značne sa pokročilo aj na ceste smerom k vyššej farebnej hĺbke a nedeštruktívnej úprave obrázkov pomocou knižnice GEGL [GEGL]. V dnešnej dobe je práca na 90% hotová.

Navyše bol pre prácu s farbami v prostredí GEGL pridaný do položky „Tools (Nástroje)“ experimentálny nástroj „GEGL Operation (Operácia GEGL)“. Ten umožňuje použiť GEGL funkce na úpravu obrázka a náhľad na zmeny ním vykonané priamo na plátne. Dolný obrázok to ilustruje pre aplikáciu „Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)“.

Obrázok 1.12. Okno GEGL Operation (Operácia GEGL)

Okno GEGL Operation

Cairo

Od verzie GIMPu 2.6 všetky nástroje generovania plne využívajú knižnicu [CAIRO]. Zabezpečuje vyhladzovanie obrázkov a vylepšuje vzhľad GIMPu. Aj niektoré zásuvné moduly boli vylepšené a začali využívať Cairo knižnicu. Navyše všetky nástroje teraz využívajú indikátor progresu priamo na plátne, nie na stavovom riadku.

Obrázok 1.13. Indikátor progresu

Indikátor progresu

Rôzne

Zmeny licencie

Licencia GIMPu bola zmenená na (L)GPLv3+.

Nový skript API
 • Mnoho skriptov využívajúcich API bolo prepracovaných, čím sa zjednoduší vývoj nových skriptov.

 • Aby bolo možné zvýšiť použiteľnosť skriptov API, skripty sa museli prepracovať tak, aby boli schopné pracovať so zoskupením vrstiev.

Spätná kompatibilita

Ak chcete preniesť nastavenia nástrojov zo starej verzie GIMPu do novej, môžete použiťscript Python. Ten môžete stiahnuť z wikipédie pod heslom GIMP. Staré nastavenia nástrojov však nie sú na 100% konvertovateľné na nové nastavenia. Tak napríklad mierku stopy štetca z verzie 2.6 nie je možné konvertovať do veľkosti stopy do verzie 2.8.

Známe problémy

Použitie grafického tabletu môže byť vďaka použitej knižnice GTK+ problematické. V tomto prípade máte na výber: buď použijete staršiu verziu 2.6 alebo počkáte na verziu 3.0 s plnou podporou GTK+3 knižnice.