6.22. Vodítka (Guides)

Obrázok 16.81. Voľba Guides (Vodítka) v podpoložke Image (Obrázok)

Voľba Guides (Vodítka) v podpoložke Image (Obrázok)

Podpoložka Guides (Vodítka) obsahuje rôzne príkazy, ktorými vytvárate a odstraňujete vodítka.

6.22.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Guides (Vodidlá).