6.23. New Guide (Nové vodítko)

Príkazom New Guide (Nové vodítko) do obrázka vodítko pridáte.

Tip Tip

Vodítko môžete do obrázku pridať aj rýchlejšie, hoci menej presne - kliknutím a potiahnutím z oblasti pravítok. Vodítko môžete umiestniť ľubovoľne do obrázku.

6.23.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Guides (Vodidlá)New Guide (Nové vodítko)

6.23.2. Voľby pre príkaz New Guide (Nové vodítko)

Kliknutím na príkaz New Guide (Nové vodítko) otvoríte dialóg v ktorom sa nachádzajú voľby Direction (Smer) a Position (Pozícia). Jednotky sú pixly. Pomocou tohto dialógu vodítka umiestnite presnejšie ako ich pretiahnutím z pravítok.

Obrázok 16.82. Dialóg New Guide (Nové vodítko)

Dialóg New Guide (Nové vodítko)

Direction (Smer)

Vodítkam nastavíte Smer (Direction), a to Vodorovne (Horizontal) alebo Zvisle (Vertical).

Position (Pozícia)

Súradnice pre Position (Poloha) sú nastavené od ľavého horného rohu plátna.