6.25. New Guides from Selection (Nové vodítka z výberu)

Príkazom New Guides from Selection (Nové vodítka z výberu) pridáte štyri vodítka. Každé na jeden roh aktuálneho výberu, horný, spodný, ľavý a pravý. Ak sa v obrázku výber nenachádza, vodítka nevytvoríte.

6.25.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Guides (Vodidlá)New Guides from Selection (Nové vodítka z výberu).