6.24. New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent))

Príkazom New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent)) do obrázka pridáte vodítko. Pozícia vodítka je určená ako percento zo šírky a výšky plátna.

Tip Tip

Vodítko môžete do obrázku pridať aj rýchlejšie, hoci menej presne - kliknutím a potiahnutím z oblasti pravítok. Vodítko môžete umiestniť ľubovoľne do obrázku. Vodítka vytiahnuté z pravítok neumiestnite tak presne ako pomocou tohto príkazu.

6.24.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Guides (Vodidlá)New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent)).

6.24.2. Voľby príkazu New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent))

Po zvolení tejto položky, v otvorenom okne môžete pre nové vodítko nastaviť Direction (Smer) a Position (Pozíciu) v percentách.

Obrázok 16.83. Dialóg New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent))

Dialóg New Guide (by Percent) (Nové vodítka (podľa percent))

Direction (Smer)

Vodítkam nastavíte Smer (Direction), a to Vodorovne (Horizontal) alebo Zvisle (Vertical).

Position (Pozícia)

Novému vodítku môžete nastaviť Pozíciu (Position). Súradnice sú nastavené od ľavého horného rohu plátna.