6.21. Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev)

Príkazom Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev) môžete viditeľné vrstvy zarovnať veľmi presne. (Viditeľné vrstvy sú označené symbolom oka.) Vysoká presnosť sa uplatňuje najmä pri animáciách. Tie zvyčajne obsahujú veľa malých vrstiev. V otvorenom dialógu Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev) máte na výber viac možností ako vrstvy zarovnať.

[Note] Poznámka

Vo verzii GIMP 1.2 bola základom pre zarovnanie horná hrana viditeľnej vrstvy. Vo verzii GIMP 2 je základom pre zarovnanie vrstiev hranica plátna. Obrázok môžete zarovnať podľa spodnej vrstvy aj keď je neviditeľná. Stačí, keď v otvorenom dialógu označíte voľbu Use the (invisible) bottom layer as the base (Použiť (neviditeľnú) spodnú vrstvu ako základňu).

Obrázok 16.74. Príklad na zarovnanie vrstiev

Príklad na zarovnanie vrstiev

Obrázok z príkladu obsahuje štyri vrstvy na plátne s rozmermi (150x150 pixlov). Červený štvorec má rozmery 10x10 pixlov, zelený obdĺžnik má rozmery 10x20 pixlov a žltý obdĺžnik má rozmery 20x10 pixlov. Keďže voľba Ignore lower layer (Ignorovať spodnú vrstvu) je aktívna, modrá vrstva pozadia (100x100 pixlov) nebude príkazom ovplyvnená, Zdá sa, že vrstvy majú v obrázku iné poradie ako je ich poradie v dialógu Vrstvy. Je to spôsobené iba ich polohou na plátne. Žltá vrstva je na obrázku najvyššie ale v dialógu Vrstvy sa nachádza na druhom mieste v poradí.


6.21.1. Aktivácia príkazu

 • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Align Visible layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev). Neexistuje žiadna prednastavená klávesová skratka. Ak obrázok obsahuje iba jednu vrstvu, dialóg neotvoríte.

6.21.2.  Popis dialógu Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev)

Obrázok 16.75. Dialóg Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev)

Dialóg Align Visible Layers (Zarovnanie viditeľných vrstiev)

Horizontal Style (Vodorovný štýl); Vertical Style (Zvyslý štýl)

Pomocou týchto volieb určujete ako sa budú vrstvy presúvať v závislosti jedna od druhej. Na výber máte niekoľko volieb:

 • None (Žiadna): V tomto prípade sa nekoná žiadna zmena ani vo vodorovnom ani vo zvislom smere.

 • Collect (Zozbierať): Viditeľné vrstvy sa budú na plátne zarovnávať spôsobom definovaným vo voľbách Horizontal base (Vodorovná základňa) a Vertical base (Zvislá základňa). Ak zvolíte možnosť Horizontal base (Vodorovná základňa) a Right edge (Pravá hrana), vrstvy z plátna môžu zmiznúť. Zväčšením plátna môžete tieto vrstvy znovu obnoviť. Ak označíte voľbu Use the (invisible) bottom layer as the base (Použiť (neviditeľnú) spodnú vrstvu ako základňu), vrstvy budú zarovnané na horný ľavý roh spodnej vrstvy.

  Obrázok 16.76. Vodorovné Collect (Zozbierať) zarovnanie (na hranu palety)

  Vodorovné zarovnanie, voľba Collect (Zozbierať) (na hranu palety)

  Pôvodný obrázok so zásobníkom vrstiev

  Vodorovné zarovnanie, voľba Collect (Zozbierať) (na hranu palety)

  Vrstvy boli zarovnané vodorovne tak, že ich ľavé hrany sú zarovnané na ľavú hranu palety.


  Obrázok 16.77.  Vodorovné zarovnanie Collect (Zozbierať) (na spodnú vrstvu)

  Vodorovné zarovnanie, voľba Collect (Zozbierať) (na spodnú vrstvu)

  Pôvodný obrázok so zásobníkom vrstiev

  Vodorovné zarovnanie, voľba Collect (Zozbierať) (na spodnú vrstvu)

  Vrstvy boli presunuté vodorovne tak, že ich ľavé hrany boli zarovnané na ľavú hranu spodnej vrstvy.


 • Fill (left to right) - Vyplniť (zľava doprava); Fill (top to bottom) - Vyplniť (zhora dole): Viditeľné vrstvy budú zarovnané na paletu podľa hrany, ktorú ste zvolili v položkách Horizontal base (Vodorovná základňa) alebo Vertical base (Zvislá základňa). Vrstvy sú zarovnané pravidelne, tak že nebudú prečnievať. Najvrchnejšia vrstva v zásobníku vrstiev je umiestnená v obrázku úplne naľavo (alebo najvrchnejšie). Najspodnejšia vrstva v poradí vrstiev je umiestnená v obrázku úplne napravo (alebo najspodnejšie). Ostatné vrstvy sú umiestnené pravidelne medzi tieto dve vrstvy. Ak je aktivovaná voľba Use the (invisible) bottom layer as the base (Použiť (neviditeľnú) spodnú vrstvu ako základňu), vrstvy sú zarovnané na zodpovedajúcu hranu spodnej vrstvy.

  Obrázok 16.78.  Vodorovné zarovnanie, voľba Vyplniť (Fill) (plátno)

  Vodorovné zarovnanie, voľba Vyplniť (Fill) (plátno)

  Pôvodný obrázok so zásobníkom vrstiev

  Vodorovné zarovnanie, voľba Vyplniť (Fill) (plátno)

  Vodorovné vyplnené zarovnanie, Zľava doprava (Left to Right), s označenou voľbou Use the (invisible) bottom layer as the base (Použiť (neviditeľnú) spodnú vrstvu ako základňu). Najvrchnejšia, zelená vrstva v zásobníku vrstiev je umiestnená úplne vľavo. Spodná, červená vrstva v zásobníku vrstiev, je uložená napravo, žltá vrstva sa nachádza medzi ďalšími dvoma.


  Obrázok 16.79. Vodorovné zarovnanie, voľba Fill (Vyplniť) (spodná vrstva)

  Vodorovné zarovnanie, voľba Vyplniť (Fill) (spodná vrstva)

  Pôvodný obrázok so zásobníkom vrstiev

  Vodorovné zarovnanie, voľba Vyplniť (Fill) (spodná vrstva)

  Rovnaké parametre ako v predchádzajúcom príklade, najspodnejšia vrstva (modrá) slúži ako základňa.


 • Fill (right to left) - Vyplniť (Zprava doľava); Fill (bottom to top) - Vyplniť (Zhora dole): Tieto nastavenia fungujú podobne ako tie, ktoré boli popísané vyššie. Vyplnenie však bude prebiehať v opačnom smere.

  Obrázok 16.80.  Zvislé vyplnenie, voľba Fill (Vyplniť) (spodná vrstva)

  Zvislé vyplnenie, voľba Fill (Vyplniť) (spodná vrstva)

  Pôvodný obrázok so zásobníkom vrstiev

  Zvislé vyplnenie, voľba Fill (Vyplniť) (spodná vrstva)

  Zvislé zarovnanie, voľba Fill (Vyplniť), zdola hore, spodná vrstva ako základňa.


  Ak chcete použiť voľbu Fill (Vyplniť), obrázok musí obsahovať najmenej tri viditeľné vrstvy.