6.20. Flatten Image (Zažehliť vrstvy)

Príkazom Flatten Image (Zažehliť vrstvy) zlúčite všetky vrstvy obrázku do jednej bez alfa kanála. Po aplikácii tejto funkcie sa vzhľad obrázku nezmení. Rozdiel je v tom, že obsah obrázka sa nachádza na jednej vrstve bez priesvitnosti. Ak sa v obrázku nachádzajú oblasti, ktoré sú priesvitné, cez všetky vrstvy vidno farbu pozadia.

Touto operáciou vykonáte značný zásah do štruktúry obrázka. Za normálnych okolností má význam túto funkciu použiť iba ak potrebujete uložiť obrázok vo formáte, ktorý nepodporuje úrovne a priesvitnosť (alfa kanál).

6.20.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Flatten Image (Zažehliť vrstvy).