6.26. Remove all guides (Odstrániť všetky vodítka)

Príkazom Remove all Guides (Odstrániť všetky vodítka) z obrázka odstránite všetky vodítka. Vodítka však rýchlejšie odstránite z obrázka ich vytiahnutím do priestoru pravítok. Tento príkaz príde vhod ak sa v obrázku nachádza viac vodítok.

6.26.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Guides (Vodidlá)Remove all guides (Odstrániť všetky vodítka).