3.5. Undo History (Vrátiť späť históriu)

Príkaz Undo History (Vrátiť späť históriu) otvorí dialóg Undo History (Vrátiť späť históriu). V tomto dialógu nájdete miniatúry zobrazujúce operácie, ktoré ste už na aktuálnom obrázku vykonali. Tento prehľad vám umožní ľahšie sa orientovať v histórii jednotlivých krokov úprav.

Príkazy Undo (Späť) a Redo (Opakovať) vykonáte pomocou šípkových tlačidiel alebo jednoduchým kliknutím na miniatúru. Tým obrázok vrátite do pôvodného stavu. Tento spôsob je celkom užitočný pri zložitých úlohách, najmä keď potrebujete naraz vrátiť späť niekoľko krokov. Je oveľa jednoduchšie kliknúť na krok 10 ako 10-krát kliknúť Ctrl+Z.

Príkaz Clear undo History (t. j. Vymazať históriu zmien) môžete využiť keď pri práci na zložitom obrázku potrebujete uvoľniť časť pamäte.

3.5.1. Aktivácia nástroja

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Undo History (Vrátiť späť históriu). Neexistuje žiadna prednastavená klávesová skratka.