2.7. Dialógové okno Undo History (Vrátiť späť históriu)

Obrázok 15.22. Dialóg Undo History (Vrátiť späť históriu)

Dialóg Undo History (Vrátiť späť históriu)

V tomto dialógu nájdete zoznam akcií, ktoré ste v obrázku vykonali. Každá položka zoznamu obsahuje miniatúru s náčrtom vykonanej akcie. Kliknutím na ľubovoľnú položku zoznamu v tomto dialógu vrátite obrázok do tohto stavu. Viac informácií o mechanizme a spôsobe použitia vrátenia zmien nájdete v časti Undoing (Vrátenie zmien).

2.7.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Undo History (Vrátiť späť históriu) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Undo History (Vrátiť späť históriu).

  • z ponuky kariet kliknutím ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položky Add Tab (Pridať kartu)Undo History (Vrátiť späť históriu).

2.7.2. Použitie dialógu Undo History (Vrátiť späť históriu)

Jednou zo základných vecí, ktoré môžete v dialógu vykonať, je zvoliť bod v histórií a kliknúť na túto položku zoznamu. Týmto spôsobom sa môžete v histórii presúvať tam a späť tak dlho, ako sa vám páči. Nestratíte pritom nič z obrazových informácií ani nespotrebujete nič zo systémovej pamäte. Vo väčšine prípadov sú zmeny veľmi rýchle.

Tip Tip

Kombináciou klávesov Ctrl+F otvoríte vyhľadávacie pole. Viď. View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

V spodnej časti dialógu sa nachádzajú tri tlačidlá:

Undo (Späť)

Toto tlačidlo má rovnakú funkciu ako položky hlavnej ponuky Edit (Upraviť)Undo (Späť), alebo klávesová skratka Ctrl+Z; obrázok vrátite o jeden krok v histórii späť.

Redo (Opakovať)

Toto tlačidlo má rovnakú funkciu ako položky hlavnej ponuky Edit (Upraviť)Redo (Späť), alebo skratka Ctrl+Y; obrázok posuniete v histórii o krok dopredu.

Clear Undo History (t. j. vymazať históriu)

Týmto tlačidlom vymažete zo zoznamu histórie všetky položky okrem aktuálneho stavu. Ak tlačidlo stlačíte, program si vyžiada potvrdenie tejto operácie. Vymazanie histórie má iba jeden opodstatnený dôvod: ak máte problém s nedostatkom pamäte.

[Note] Poznámka

V kartách je tento dialóg zobrazený

[Note] Poznámka

Počet krokov vrátenia sa späť v histórii môžete nastaviť v dialógu Preferences/Environment (Nastavenia/Prostredie).