3. Položka Edit (Upraviť)

3.1. Edit (Upraviť)

Obrázok 16.15. Obsah položky Edit (Upraviť)

Obsah položky Edit (Upraviť)

V tejto časti nájdete popis položiek v ponuke Edit (Upraviť).

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.