3.2. Undo (Späť)

Ak v obrázku nakreslíte alebo niečo zmeníte, a vy neskôr zistíte, že sa vám to tak nepáči, príkaz Undo (Späť) predstavuje poslednú možnosť, ako obrázok vrátiť do pôvodného stavu. Týmto spôsobom môžete vrátiť takmer všetky zmeny vykonané s obrázkom (s výnimkou skriptov, ktoré túto funkciu deaktivujú). Vykonať môžete aj viac týchto operácií. Je to závislé od nastavenia v položke Environment (Prostredie), v dialógu Preferences (Nastavenia). Viac informácií o tejto funkcii nájdete v časti Vrátenie zmien.

Operácia, ktorú ste vrátili späť nie je stratená. Môžete ju vrátiť späť pomocou príkazu Redo (Opakovať). Avšak hneď ako vykonáte nejakú operáciu, schopnosť funkcie Redo (Opakovať) nenávratne stratíte.

3.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Undo (Späť),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Z,

  • alebo v dialógu Undo History (Vrátiť späť históriu) jednoduchým kliknutím na operáciu, ktorú chcete vrátiť.