2.16. Quit (Koniec)

Príkazom Quit (Koniec) zatvoríte všetky obrázky aj samotný GIMP. Ak máte otvorený nejaký obrázok s neuloženými zmenami (t. j. nie je označený ako clean (čistý)), GIMP vás na to upozorní. Zároveň zobrazí zoznam neuložených obrázkov. Môžete vybrať, ktorý z obrázkov chcete uložiť. Eventuálne môžete použiť príkaz Cancel (Zrušiť). Majte na pamäti, že ak máte otvorených príliš veľa obrázkov, alebo vyžadujú väčší objem RAM pamäte, zatvorenie obrázkov môže trvať dlhšie.

2.16.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Quit (Koniec),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Q.

  • Vo väčšine operačných systémoch, na ktorých GIMP beží, môžete príkaz Close (Zatvoriť) vykonať kliknutím na príslušné tlačidlo. Toto tlačidlo nájdete niekde v okne obrázka. Umiestnenie a vzhľad tlačidla je závislý od systému a správcu okien.

    [Note] Poznámka

    Rovnako poslúži tlačidlo Close (Koniec) nachádzajúce sa v pravom hornom rohu Panelu s nástrojmi.