2.15. Close all (Zatvoriť všetko)

Týmto príkazom zatvoríte všetky otvorené obrázky. Otvorené ostane len prázdne hlavné okno v ktorom bol otvorený posledný obrázok.

2.15.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Close All (Zatvoriť všetko),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+Ctrl+W.