2. Položka File (Súbor)

2.1. Prehľad

Obrázok 16.3. Položka File (Súbor)

Položka File (Súbor)

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.