3.3. Redo (Opakovať)

Príkaz Redo (Opakovať) má opačný efekt ako príkaz Undo (Späť). Každý príkaz Undo (Späť) môžete vrátiť späť jednoduchým príkazom Redo (Opakovať). Oba príkazy Undo (Späť) a Redo (Opakovať) môžete vykonať nespočetný počet krát. Majte na pamäti, že funkciu Redo (Opakovať) môžete použiť iba ak ste predtým použili operáciu Undo (Späť). Ak po príkaze Undo (Späť) vykonáte na obrázku ďalšiu operáciu, predchádzajúci krok príkazu Redo (Opakovať) stratíte. Už nie je možné obnoviť ho. Viac informácií nájdete v časti Vrátenie zmien.

Všetky operácie, ktoré ste vykonali a vrátili späť nájdete v dialógovom okne Undo History (Vrátiť späť históriu).

3.3.1. Aktivácia nástroja

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Redo (Opakovať),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Y,

  • alebo v dialógu Undo History (Vrátiť späť históriu) jednoduchým kliknutím na operáciu, ktorú chcete vrátiť.