3.4. Fade (Blednúť)

Tento príkaz je obyčajne neaktívny (šedý). Príkaz aktivujete po použití funkcie Vyplniť alebo Prechod, alebo ak použijete nejaký filter.

Umožňuje upraviť režim kreslenia a krytia poslednej operácie (Vyplnenie, Prechod, Filter). Pomocou tejto funkcie vytvoríte prechod medzi aktuálnym a predchádzajúcim stavom vrstvy. Vykonajú sa nasledovné operácie: skopíruje sa aktívny obrázok, vráti sa späť posledná akcia, kópia obrázka sa vloží ako nová vrstva, nastaví sa hodnota Opacity (Krytie) a zlúčia sa nová vrstva aj predtým aktívny obrázok.

3.4.1. Aktivácia príkazu

Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Edit (Upraviť)Fade (Blednúť)...

3.4.2. Voľby

Týmto príkazom otvoríte dialógové okno:

Obrázok 16.16. Dialóg Fade

Dialóg Fade

Mode (Režim)

V tomto rozbaľovacom zozname môžete nastaviť Režim zlúčenia vrstvy.

Opacity (Krytie)

Prvotná hodnota na posuvníku je nastavená na hodnotu krytia farby, ktorú ste použili s nástrojom Vyplnenie alebo Prechod. Znížením krytia na hodnotu 0 zmení obrázok do jeho predchádzajúceho stavu. Stredné hodnoty predstavujú kombináciu novej vrstvy a originálneho obrázka podľa nastavenia režimu. Efekt nastavenia vidíte na obrázku v reálnom čase ale potvrdiť ho musíte kliknutím na tlačidlo Fade.