3.7. Copy (Kopírovať)

Príkazom Copy (Kopírovať) vytvoríte kópiu aktuálneho výberu a uložíte ho do schránky. Uložené dáta môžete opäť použiť príkazmi Paste (Vložiť), Paste Into (Vložiť do) alebo Paste As New (Vložiť ako). Ak ste nezvolili žiadny výber, skopírujete celú aktuálnu vrstvu. Príkaz Copy (Kopírovať) môžete použiť iba na aktuálnej vrstve. Akákoľvek vrstva nad alebo pod aktívnou vrstvou je ignorovaná.

3.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Copy (Kopírovať),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+C.