3.10. Paste Into (Vložiť do)

Príkaz Paste Into (Vložiť do) funguje podobne ako príkaz Paste (Vložiť). Základný rozdiel je zjavný v prípade, keď sa na plátne nachádza výber. Narozdiel od príkazu Paste (Vložiť), ktorý jednoducho vycentruje vkladané obrazové dáta do výberu a nahradí pôvodný výber, príkaz Paste Into (Vložiť do) vkladané obrazové dáta pripojí k existujúcemu výberu. Nový výber môžete presúvať ako obyčajne, ale vždy spolu s oblasťou pôvodného výberu.

Ak sa na plátne výber nenachádza, príkazom Paste Into (Vložiť do) dáta zo schránky vložíte do stredu plátna, podobne ako je to v prípade príkazu Paste (Vložiť).

3.10.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Paste Into (Vložiť do).