3.9. Paste (Vložiť)

Príkazom Paste (Vložiť) vložíte akýkoľvek obsah schránky do aktuálneho obrázka. Dáta dostanete do schránky pomocou príkazov Copy (Kopírovať) alebo Cut (Vystrihnúť). Obsah schránky vložíte do obrázka ako tzv. plávajúci výber (floating selection). V dialógovom okne Vrstvy sa plávajúcu výber zobrazí ako samostatná vrstva.

Ak plátno obsahuje nejaký výber, obrazové dáta sa prispôsobia tomu výberu. Ak výber existuje, vložené dáta ho použijú ako centrálny bod, pomocou ktorého sa vložený obsah vycentruje. Ak chcete výber využiť ako cieľ, kde budú obrazové dáta vložené, mali by ste radšej použiť príkaz Paste Into.

[Note] Poznámka

V danom čase môžete pracovať iba s jedným plávajúcim výberom. Ak obrázok obsahuje plávajúci výber, nemôžete pracovať na inej vrstve. Plávajúci výber budete musieť najprv ukotviť alebo odstrániť.

3.9.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Paste (Vložiť).

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+V.