3.11. Paste as (Vložiť ako)

Týmto príkazom vložíte obsah schránky. Samozrejme, pred tým musíte použiť príkaz Copy (Kopírovať). Tým dostanete ľubovoľný obsah do schránky. Inak sa zobrazí výstraha:

alebo vložíte neželaný obsah, na ktorý ste už dávno zabudli! Neexistuje spôsob, akým obsah schránky vyprázdnite.

Tento príkaz obsahuje podponuky:

Obrázok 16.17. Podponuka Paste as (Vložiť ako)

Podponuka Paste as (Vložiť ako)

3.11.1. Paste as New Image (Vložiť ako nový obrázok)

Príkazom Paste As New Image (Vložiť ako nový obrázok) vytvoríte nový obrázok a vložíte doň obrazové dáta zo schránky. Ak obrazové dáta neobsahujú obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, každá oblasť mimo výberu ostane priesvitná (automaticky sa vytvorí Alfa kanál). Samozrejme, že pred použitím tohto príkazu by ste mali vytvoriť kópiu výberu. Takto vytvoríte obrázok s rovnakými rozmermi ako samotný výber.

Tento príkaz funguje rovnako ako príkaz na ceste File (Súbor)Create (Vytvoriť)From Clipboard (Zo schránky).

3.11.1.1. Aktivácia príkazu
  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Paste as (Vložiť ako)New Image (Nový obrázok).

3.11.2. Paste as New Layer (Vložiť ako novú vrstvu)

Príkazom Paste As New Layer (Vložiť ako novú vrstvu) vytvoríte v aktívnom obrázku novú vrstvu a do nej vložíte dáta zo schránky. Ak obrazové dáta neobsahujú obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, každá oblasť, ktorá nezasahuje až k okraju plátna ostanú priesvitné (automaticky sa vytvorí Alfa kanál). Samozrejme, že pred použitím tohto príkazu musíte výber skopírovať.

3.11.2.1. Aktivácia príkazu
  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Paste as (Vložiť ako)New Layer (Nová vrstva).

3.11.3. Paste as New Brush (Vložiť ako nový štetec)

Týmto príkazom otvoríte nové dialógové okno v ktorom môžete zadať meno nového štetca. Štetec sa objaví v dialógovom okne Brushes (Štetce).

3.11.3.1. Voľby

Obrázok 16.18. Dialóg New Brush (Nový štetec)

Dialóg New Brush (Nový štetec)

Brush name (Názov štetca)

Brush name (Meno štetca) predstavuje meno štetca, ktoré sa zobrazí v dialógu Brushes (Štetce).

File name (Názov súboru)

Nový štetec uložíte v tvare Meno súboru (so súborovou príponou .gbr) v osobnom priečinku brushes.

Spacing (Medzera)

Spacing (Rozostup): Počas kreslenia štetcom, sa tvar štetca opakovane nanáša na kresliacu plochu. Ak sú jednotlivé stopy štetca pri sebe veľmi blízko, vzniká dojem jednoliatej čiary.

3.11.3.2. Aktivácia príkazu
  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Paste as (Vložiť ako)New Brush (Nový štetec).

3.11.4. Paste as New Pattern (Vložiť ako novú vzorku)

Týmto príkazom otvoríte dialógové okno v ktorom môžete novú vzorku pomenovať. Vzorka sa objaví v dialógovom okne Patterns (Vzorky).

3.11.4.1. Voľby

Obrázok 16.19. Dialóg New Pattern (Nová vzorka)

Dialóg New Pattern (Nová vzorka)

Pattern name (Názov vzorky)

Pattern name (Názov vzorky) predstavuje meno vzorky, ktoré sa zobrazí v dialógu Pattern (Vzorky).

File name (Názov súboru)

Novú vzorku uložíte v tvare Meno súboru (so súborovou príponou .pat) v osobnom priečinku patterns.

3.11.4.2. Aktivácia príkazu
  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Paste as (Vložiť ako)New Pattern (Nová vzorka).