3.8. Copy Visible (Kopírovať viditeľné)

Príkaz Copy Visible (Kopírovať viditeľné) sa podobá na príkaz Copy (Kopírovať). Avšak príkazom nekopírujete iba obsah aktuálnej vrstvy. V tomto prípade kopírujete obsah všetkých viditeľných vrstiev (alebo výber viditeľných vrstiev), t. j. takých, ktoré sú označené symbolom oka.

[Note] Poznámka

Majte prosím na pamäti, že všetky informácie o vrstvách sú stratené hneď ako ich skopírujete do schránky. Keď neskôr obsah schránky vložíte, vznikne len jedna vrstva, ktorá bude obsahovať prienik všetkých viditeľných vrstiev.

3.8.1. Aktivácia nástroja

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Copy Visible (Kopírovať viditeľné).