8.27. Podponuka Info (Informácie)

Týmto príkazom otvoríte nasledovné podponuky:

Obrázok 16.176. Podponuka Info (Informácie)

Podponuka “Info (Informácie)”