8.30. Colorcube Analysis (Analýza farebnej kocky)

8.30.1. Prehľad

Obrázok 16.182. Príklad na filter Colorcube (Farebná kocka)

Príklad na filter Colorcube (Farebná kocka)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Colorcube (Farebná kocka)

Aplikovaný filter Colorcube Analysis (Analýza farebnej kocky)


Informácie sú od verzie GIMP 2.4 zredukované na veľkosť a počet farieb aktívnej vrstvy.

8.30.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Info (Informácie)Colorcube Analysis (Analýza farebnej kocky).