8.31. Smooth Palette (Plynulá paleta)

8.31.1. Prehľad

Obrázok 16.183. Príklad na filter Smooth Palette (Plynulá paleta)

Príklad na filter Smooth Palette (Plynulá paleta)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Smooth Palette (Plynulá paleta)

Aplikovaný filter Smooth Palette (Plynulá paleta)


Filtrom vytvoríte z aktívnej vrstvy alebo výberu paletu stĺpcov farieb. Hlavným účelom použitia tohto filtra je vytvorenie farebnej mapy, ktorú potom použijete s filtrom Flame (Plameň).

8.31.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Info (Informácie)Smooth Palette (Plynulá paleta).

8.31.3. Voľby

Obrázok 16.184. Voľby filtra Smooth Palette (Plynulá paleta)

Voľby filtra Smooth Palette (Plynulá paleta)

Nastavenie parametrov

Nastaviť môžete rozmery palety: Šírka (Width) a Výška (Height). Ak je symbol reťaze nerozpojený, rozmery sú navzájom prepojené. Nastaviť môžete aj jednotky.

Search Depth (Hĺbka hľadania)

Zvýšením hodnoty Search Depth (Hĺbka hľadania) (1 - 1024) získate v palete viac odtieňov.